Archív článkov

Slovenský rybársky zväz odmietol vysporiadať sa za ryby patriace obci Dolná Streda

13.10.2023 08:41
Slovenský rybársky zväz zobral iba na vedomie návrh obce Dolná Streda vysporiadať sa za ryby patriace obci Dolná Streda, čím sa svojou obštrukciou snaží udržať OR Dolnostredské -Skala ako svoj rybársky revír z čoho jednoznačne vyplýva aj fakt že klamal Správny súd v Bratislave vo svojom...

Ako to teda je stou starostlivosťou MsO SRZ Sereď o OR Dolnostredské ?

09.09.2023 16:34
Ako vidieť čistota prírody aj v CHVÚ Kráľová je neodškriepiteľne na prvom mieste. Dva týždne pod obhospodarovaním revíru MsO SRZ Sereď.

Porušovanie zákona MsO SRZ Sereď sa stalo už pravidlom ?

07.09.2023 18:52
MsO SRZ Sereď hrozí podľa zákona o rybárstve pokuta 6000 € Podľa posledných dostupných informácií Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Sereď porušuje sústavne a to nepretržite už od roku 2012 zákon o rybárstve ako aj iné zákony a to konkrétne § 6 ods. 2 ako aj § 6 ods. 4, a taktiež...

Nezákonné uznesenie Krajského správneho súdu v Bratislave

05.09.2023 18:30
Tak ako obec Dolná Streda tak aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podalo na Krajský správny súd v Bratislave „Návrh na zrušenie odkladného opatrenia“ z dôvodu že je nezákonné. Obec Dolná Streda vo svojom návrhu uviedla, že Uznesením zo dňa 04.08.2023 pod sp. zn....

Výsledky starostlivosti MsO Sereď o OR Dolnostredské v CHVU Kráľová na seba nenechávajú dlho čakať

03.09.2023 20:00
Životné prostredie ako uviedol výbor MsO SRZ Sereď  na svojej stránke ako organizáciu zameranú na ochranu životného prostredia trápi obzvlášť. Tu je ďalší výsledok činnosti jej členov, ktorí sa k prírode správajú veľmi zodpovedne, vôbec nezakladajú ohne v chránenom vtáčom...

Malá reakcia na účelové klamstvá zo strany SRZ o OR Dolnostredskom - Skala

02.09.2023 10:24
Slovenský rybársky zväz mestská organizačná zložka Sereď zverejnila na svojej stránke ako je už u nej zvykom účelové klamstvá o OR Dolnostredskom – Skala a podnikaní na ňom obcou Dolná Streda. Myslím že predmetné klamstvá bude obec Dolná Streda určite riešiť prostredníctvom orgánov ktorým...

Upozornenie od obci Dolná Streda

25.08.2023 12:53

Zdemolovaná značka

21.08.2023 05:40
Dňa 20.8.2023 (v nedeľu) po 18 00 hodine zatiaľ neznámy páchateľ zdemoloval dopravnú značku, ktorá zakazuje vstup motorových vozidiel k ostatnej vodnej ploche OR Dolnostredské - Skala, ktorá sa nachádza v Chránenom obecnom území a v Chránenom vtáčom území Kráľová v Dolnej Strede.  

Po odchode tajomníka SRZ z Dolnej Stredy horelo

20.07.2023 07:00
Dňa 19.7.2023 o 9.30 hod sa uskutočnilo v Dolnej Strede pri Zelenke pracovné stretnutie ohľadom projektu  „ Projekt na ochranu pôvodných druhov rýb – Ichtyofauny “. Návrh na spoluprácu pri realizovaní tohto projektu zaslal Slovenskému rybárskemu zväzu jeho autor Oravec Miloš, ktorý...

Je tajomník SRZ iba bábkou v rukách niekoho ?

16.07.2023 10:27
Dňa 26 júna som uverejnil článok v skupine Pravda o SRZ s názvom: Pravda o SRZ – Čo bude ďalej ? Dňa 22.6.2023 na základe žiadosti o pracovné stretnutie , ktorá bola doručená od sekretariátu rady SRZ obci Dolná Streda a telefonicky bol tajomníkom SRZ požiadaný o...
Záznamy: 11 - 20 zo 237
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>