Archív článkov

Projekt „Vytvorenie oddychových miest v obecnom chránenom území obce Dolná Streda"

27.05.2023 07:15
Občianske združenie „Dolnostredan“ v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a obcou Dolná Streda zrealizovalo v mesiaci máj 2023 projekt  pod názvom „Vytvorenie oddychových miest v obecnom chránenom území obce Dolná Streda", ktorý bol spolufinancovaný aj zo zdrojov...

Brigáda 13.05.2023

15.05.2023 06:41
V sobotu nám neprialo počasie a trošku nám zasa pršalo, no napriek tomu sme umiestnili na OR Dolnostredskom - Skala ďalší altánok, osadili sme aj nové tabule CHVU ktoré sme dostali na základe spolupráce so ŠOPSR spolu aj s tabuľami ktoré informujú o zákaze táborenia a kladenia ohňa na tomto...

Brigáda OR Dolnostredské - Skala 29.4.2023

29.04.2023 16:37
Dnes sa uskutočnila ďalšia brigáda nášho občianskeho združenia, trošku sme na nej aj zmokli ale zato pribudli pri vode ďalšie tri altánky a dve WC, opravili sme aj poškodené tabule.

OZ "Dolnostredan" oslávilo 10. výročie

25.04.2023 07:23
Naše občianske združenie "Dolnostredan" oslávilo 10. výročie svojho založenia. Jeho zakladatelia a jeho dlhoročný podporovatelia boli ocenení ďakovnou plaketou a všetci účastníci osláv dostali pamätnú mincu ktorá bola vyrobená ku tomuto výročiu.      

Brigády na OR Dolnostredskom - Skala

04.04.2023 15:18
V posledných dňoch po vyčistení okolia OR Dolnostredského - Skala boli nasadené nové stromčeky, altánky dostali nový kabát a pribudli aj WC.  

Uznesenie Krajského súdu v Bratislave

22.03.2023 15:52
Krajský súd v Bratislave opätovný návrh žalobcov zo dňa 31.01.2023 o priznanie odkladného účinku správnej žalobe vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2913/2018-9.2 (1/2018 - rozkl.) zo dňa 15.03.2018, z a m i e t a .   P o u č e n i e :   Proti tomuto uzneseniu...

Brigáda na OR Dolnostredskom Skala 4.3.2023

04.03.2023 20:17
Dnes sme pokračovali v čistení okolia Ramena v Dolnej Strede.

Brigáda na OR Dolnostredskom - Skala

27.02.2023 12:22
Dňa 18.2.2023 sa uskutočnila prvá brigáda v roku 2023 zameraná na vyčistenie okolia a brehov ramena v katastrálnom území obce Dolná Streda.  

Odpoveď obce Dolná Streda na predsporovú výzvu od MsO SRZ Sereď č.II.

21.02.2023 06:59
Prinášame Vám druhú odpoveď na Predsporovú výzvu zaslanú obci Dolná Streda od MsO SRZ Sereď.     https://www.dolnastreda.sk/zivot-v-obci/obcianske-zdruzenia-v-obci/oz-dolnostredan/odpoved-obce-dolna-streda-na-predsporovu-vyzvu-od-mso-srz-sered-cii-792sk.html

Odpoveď obce Dolná Streda na Predsporovú výzvu MsO SRZ Sereď

06.02.2023 13:15
Záznamy: 21 - 30 zo 234
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>