Novinky

Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácie od DK

20.04.2017 13:48

Žiadosť o poskytnutie informácie od DK

11.04.2017 07:48

Reakcia na odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 6 Stanov SRZ.

10.04.2017 22:08

Odpoveď od Rady Žilina na žiadosť o poskytnutie informácií vo veci nedodržania kúpnej zmluvy.

10.04.2017 22:03

Odpoveď od Rady SRZ Žilina na žiadosť

07.04.2017 09:25

Žiadosti o zverejnenie informácií

23.03.2017 07:20

List starostu pánovi Javorovi

17.03.2017 15:32

Postúpenie sťažnosti na štatutárneho zástupcu MsO SRZ Sereď ako podnet pre DK na prešetrenie

01.03.2017 21:00

Otvorený list Ing. Ľubošovi Javorovi

22.02.2017 08:24
  Žiadosť o pozemky OU.doc (480256) uznesenie obecného zastupiteľstva.doc (623616)  

Sťažnosť na štatutárneho zástupcu MsO Sereď ako podnet pre DK

22.02.2017 08:16
Uznesenie VČS a plán hlavných úloh na rok 2015.pdf (259200) Uznesenie-VČS-a-plán-hlavných-úloh-na-rok-2016.pdf (646150) Zápisnica z VČS MsO SRZ v Seredi.pdf (567798)
<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18 >>