Novinky

Prevádzkový poriadok doložený k žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské podľa § 34 zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve

07.11.2017 07:30
Z dôvodu nepretržitého rozširovania klamstiev o tom že OR Dolnostredské chce získať miestny podnikateľ, Vám predkladáme „Prevádzkový poriadok „ obce Dolná Streda, ktorý bol predložený a následne dodatkom upravený spolu so žiadosťou o pridelenie ostatnej vodnej plochy na účely...

Oznámenie o doručení nových podkladov a možnosti vyjadrenia

06.11.2017 17:36

Voľby do VÚC 2017- Trnavský kraj

05.11.2017 10:36
V mene OZ "Dolnostredan" gratulujeme PhDr., Mgr. Ľubošovi Šúrymu, starostovi obce Dolná Streda, ktorý bol zvolený na post poslanca do Trnavského samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 2017. O tom že si našu dôveru starosta obce zaslúžil nás presvedčil aj tým, že v čase volieb v našej obci ...

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci pridelenia OR Dolnostredské

02.11.2017 19:40
       Dňa 20.9.2017 sa začalo nové správne konanie na základe žiadosti obce Dolná Streda, podľa § 34 ods.1 zákona 139/2002 Z.z. o rybárstve, o odobratí výkonu rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche - rybárskom revíry č.2-1550-1-1 OR Dolnostredské jeho doterajšiemu...

Stanovisko SVP š.p. k znaleckému posudku doloženého od SRZ osobitnej komisii po uplynutí lehoty vo vydanom rozhodnutí prvostupňového správneho orgánu MŽP.

29.10.2017 12:08

Otvorenie cyklotrasy

29.10.2017 10:42
V sobotu dňa 28.10.2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie cyklotrasy  Prestrihnutia pásky sa zúčastnili riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja na TTSK Marek Turanský, starostovia  obcí Dolná Streda Ľuboš Šúry a Váhoviec  Adrián Kubica ako aj primátor...

Slávnostné otvorenie cyklotrasy

25.10.2017 06:47
Srdečne pozývame všetkých cyklistov, turistov a korčuliarov na slávnostné otvorenie cyklotrasy v našom katastri. Slávnostné prestrihnutie pásky sa uskutoční v sobotu 28. októbra 2017 o 13:15 pri rybárskom domčeku OZ Dolnostredan za účasti nášho starostu PhDr. Mgr. Ľuboša...

Nová lávka v Oddychovej zóne

18.10.2017 13:26
V Oddychovej zóne máme novú lávku. Lávka je 8 metrov dlhá a premosťuje rybochod, ktorý spája tzv. Kukuričnú jamu a Zelenku. Konštrukciu vyrobila firma Jaroslava Kulicha. Použité bolo agátové drevo. Veríme, že lávka bude dlho slúžiť miestnym obyvateľom, rybárom a taktiež turistom.

Otvorený list pánovi tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi

17.10.2017 17:35

Sťažnosť na KK SRZ- odpoveď od tajomníka SRZ

17.10.2017 17:32
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>