Novinky

Pozvánka

12.08.2019 08:58
POZVÁNKA Občianske združenie „Dolnostredan“ v spolupráci s obcou Dolná Streda pozýva rybárov z Dolnej Stredy, ktorí si majú chuť zasúťažiť v love rýb, na rybárske preteky o „ Putovný pohár starostu obce Dolná Streda“, ktoré sa uskutočnia dňa 17.augusta 2019 na OR...

Dolnostredské rameno po víkendovej rybačke II.

05.08.2019 07:15
Boli sme sa pozrieť či po našom upozornení prišlo k náprave stavu na Dolnostredskom ramene. Prišlo k jednej zmene. Staré odpadky zostali a nové pribudli.

Dolnostredské rameno po víkendovej rybačke

30.07.2019 11:34
Bez slov

Nová žiadosť o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede

08.07.2019 17:12
          Na základe právoplatnosti uznesenia Krajského súdu v Žiline, ktorým bolo odmietnuté odvolanie Slovenského rybárskeho zväzu proti rozsudku Okresného súdu v Žiline, ktorým bolo zrušené uznesenie Rady SRZ č. 113/2014 a vec mu bola vrátená na ďaľšie...

"Deň v prírode" 2019

25.06.2019 08:11
Pomaly sa už stáva tradíciou organizovanie akcie „Deň v prírode“ pre detičky z materskej škôlky v Dolnej Strede, ktorú zabezpečilo aj tento rok naše občianske združenie „Dolnostredan“. Na akcii sa svojím príspevkom podieľala obec Dolná Streda, sponzorsky ju podporili Reštaurácia...

Kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 6S/50/2018 – 584 zo dňa 07.03.2019

19.06.2019 07:04
Dňa 18.06.2019 bola doručená obci Dolná Streda kasačná sťažnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave.   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zdôvodnilo podanie kasačnej sťažnosti medzi iným...

Znalec za posudok v ktorom tvrdí že Rameno Dolná Streda je vodný tok, dostal od MS SR pokutu.

23.05.2019 14:15
Znalca za závažné porušenie znaleckých povinností pri zhotovení posudku či je rameno Dolná Streda vodný tok alebo nie, ktoré bolo samotným znalcom priznané, ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uznalo vinným, že sa dopustil iného správneho deliktu podľa § 27 ods. 1 písm. b) SZZTP za čo...

Slovenský rybársky zväz prehral súdny spor na Krajskom súde v Žiline

21.05.2019 13:05
Ako sme Vás už pred časom informovali, rybári z Dolnej Stredy ešte v roku 2014 požiadali Slovenský rybársky zväz Rada Žilina o založenie miestnej rybárskej organizácie v Dolnej Strede. Slovenský rybársky zväz Rada Žilina založenie miestnej rybárskej organizácie vydaním uznesením č.113/2014...

Dnes na OR Dolnostredskom

10.03.2019 11:00
Takto to dnes vyzeralo pri návšteve OR Dolnostredského, nielen že tam vandali odokryli a poškodili obecné tabule ale je tam aj neskutočné množstvo odpadkov. Tomuto sa hovorí že ukážková starostlivosť o životné prostredie v Chránenom vtáčom území Kráľová. Čo k tomu dodať ? Snáď len otázku, kto je za...

Oznam o rozsudku KS v Bratislave

08.03.2019 08:00
Včera 7.3.2019 sa uskutočnilo na Krajskom súde v Bratislave pojednávanie a vyhlásenie rozsudku vo veci pod sp.zn.: 6S/50/2018, žaloby žalobcu v 1. rade: Slovenský rybársky zväz a žalobcu v 2. rade Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Sereď, proti žalovanému Ministerstvo životného...
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>